Patrik Oksanen skriver i Svenska Dagbladet

I sin krönika ”Allt försvar sker inte vid fronten” som publicerats på SvD skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, att ”För att klara vintern handlar det inte bara om reparationer, förstärka luftvärn och förmågan att tidigare upptäcka drönare och robotar utan också om att förstärka de kritiska punkterna. Transformatorstationer ska skyddas” om elförsörjningen i Ukraina under vintern.

Läs krönikan här.