Patrik Oksanen skriver ledare om Frivärlds höstkonferens

Den 18/11 skriver Patrik Oksanen en ledarartikel om Frivärlds höstkonferens ”The Future of Europe and The Transatlantic Link”.

Läs texten här.