Patrik Oksanen skriver på DN Debatt

Molntjänster gav möjligheter att snabbt öka den tekniska kapaciteten i samhället, som under pandemin när många behövde börja jobba hem­ifrån. Men molnet skapar också utmaningar, juridiska problem såväl som säkerhetsrisker. Sverige måste snarast stärka motståndskraften i den digitala infrastrukturen vid extrema händelser, skriver bl.a Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld.

”Vid störningar i svensk digital infrastruktur kan viktiga system snabbt behöva flytta data från Sverige till andra länder och det kan även finnas ett behov i andra länder att flytta data till Sverige. Som exempel använder Estland i dag en så kallad dataambassad, en möjlighet att snabbt kunna flytta viktiga myndighetssystem och data till en säkrare plats utomlands vid en eventuell militär konflikt. Ett annat exempel är Ukraina som har utvecklat en förmåga att radera och flytta känsliga data från centrala system så att data inte ska kunna beslagtas.

En molnstrategi är inte en detaljerad plan utan ett strategiskt förhållningssätt och en vägledning som hela samhället behöver vara en del av, både kommuner, myndigheter, regioner och den privata sektorn.”

Läs hela artikeln här.