Patrik Oksanen skriver på Expressen

Det vore ett allvarligt misstag att tro att president Putin under pandemin plötsligt fått för sig att Ukraina är en del av Ryssland. Putins projekt att skriva om historien har pågått länge, går djupt och omfattar fler länder än Ukraina, skriver Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld.

”Historia är i dag mer ett verktyg för makten, som Rysslandsexperten Gudrun Persson på FOI konstaterar i Frivärldrapporten ”Controlling the Past”. Ryssland har också lagt in försvaret av sin historieskrivning som en del av den nationella säkerhetshetsstrategin. Det är något som är helt otänkbart i en demokrati som Sverige där historieämnet är fritt och akademiskt, och helt frikopplat från statens säkerhet.”

Läs hela artikeln här.