Patrik Oksanen talar för Kungliga Örlogsmannasällskapet

Patrik Oksanen tillsammans med konteramiral Anders Grenstad, ordförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet. Foto: Privat.

Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen höll den 17 mars sitt inträdesanförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet, KÖMS, som är en kunglig akademi som grundades 1771. Syftet med akademiens verksamhet är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.

Oksanens inträdesanförande hade rubriken ”Kommunikation för en marin strategi på väg mot 2050-talet – Behov, hinder, desinformation och möjligheter på vägenoch diskuterade varför beroendet av sjöfarten har svårt att få genomslag i svensk debatt. Dessutom lanserades begreppet ”50 för 50”, vilket syftar på att det behövs en engångssatsning på 50 miljarder extra i närtid för att ta marinen till ett läge så att hotbilder fram till 2050 kan hanteras.

Vid sammanträdet talade även försvarsminister Peter Hultqvist (S). Läs mer om det här.