PJ Anders Linder om Frivärlds opinionsundersökning i SvD

Den 2 juni skriver PJ Anders Linder om Frivärlds undersökning av försvarsopinionen.

”Sifos resultat stämmer mycket väl överens med en mätning om bästa försvarspolitik från Frivärld/United Minds, som publicerades i torsdags. Där får Moderaterna 11 procent, Socialdemokraterna 9 procent och Vet ej 66 procent.” skriver Linder

Läs artikeln De egna väljarna har tappat tron.