Politisk talradio om “Kina som stormakt”

Kinavetaren Nils Hedberg Grimlund, redaktör för antologin ”Kina som stormakt”,  gästade nyligen Göran Pettersons politiska talradio. Bokens teman är utgångspunkt för samtalet, bland annat hur den starka kinesiska traditionen av ”strategism” återspeglar sig inom landet samt i dess utrikespolitik. Tydligt är att Kinas ekonomi står inför betydande utmaningar, men de går inte att jämföra med Europas problem. Att både Kina och Europa kan tjäna ekonomiskt på en mer utvecklad och fördjupad interaktion råder det inget tvivel om. Nils lyfter dock fram vikten av att Kina öppnar upp sig på samma sätt för Europa som Europa har gjort för Kina, till exempel vad gäller direktinvesteringar och offentliga upphandlingar.

Nils Hedberg Grimlund: Kina och Europa – ett nollsummespel?