Radiodebatt: Är Ryssland inget hot?

I tisdags medverkade Mats Johansson för Frivärld i Sveriges Radios korrespondentprogram kl 15-16, denna vecka med Sten Sjöström som programledare. Frågan var om Ryssland längre utgör ett hot mot Sverige.

Johanssons svar var att det finns fyra hotbilder att följa:

1. Ryssland är politiskt totalitärt, saknar motkrafter till centralmakten.
2. Landet destabiliseras av inre problem, som korruption, missbruk, minskad befolkning.
3. Den ekonomiska makten hos oligarkerna hotar Baltikums självständighet och därmed oss.
4. Det militära upprustningsprogrammet (650 mdr USD) till 2020 påverkar hela Östersjön.

Till det bör läggas två yttre faktorer som förstärker problematiken och förändrar maktbalansen:

5. USA:s försvagning
6. Splittring inom EU i hållningen till Ryssland

Att det inte just nu finns något akut militärt hot från en isolerad rysk invasion i Sverige (som invasionen i Georgien 2008) är en annan sak än dessa långsiktigt verkande förhållanden.

Lyssna på radioinslaget

(30:00-42:00 min i programmet)