Renate Larssen och Sara Norrevik i Afghanistan-nytt

I senaste numret av tidningen Afghanistan-nytt intrevjuas Renate Larssen och Sara Norrevik, författare till Frivärld-rapporten ”Rätt till en framtid – Kvinnors situation i Afghanistan efter 2014”.

”De små förbättringar som skett för kvinnors situation står på en bräcklig grund. Renate Larssen, Sara Norrevik och
Ann Wilkens varnar alla tre för vad som kan hända när de internationella trupperna gradvis lämnar landet.”

Står det i artikeln som går att läsa här (s 4).