Ryssland rustar recenseras i Svensk Tidskrift

Den 15 mars recenserar Jan Nygren Mats johanssons nya bok ”Ryssland Rustar:Kalla kriget 2.0”  i Svensk Tidskrift

”Jag hoppas naturligtvis att den insikt som boken förmedlar ska nå dem som har ansvaret för svensk försvarspolitik i förhoppning om att detta kan ta oss ur den märkliga situation som försvarsdebatten och försvarsansträngningarna därmed hamnat i.” skriver Nygren.

Läs recensionen här.