Sacharovpriset 2022 tilldelas Ukrainas befolkning

Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark medverkar i ett samtal om mänskliga rättigheter och situationen i Ukraina.

Se hela inslaget här.