Sakke Teerikoski skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 19 november skrev Sakke Teerikoski, student vid Utrikesakademin 2018, en ledare i SvD Säkerhetsrådet. Ledaren handlar om synen på Europa och transatlantiskt samarbete i Washington.

”Den bild som ges är att transatlanticismens läge inte alls är lika illa i verkligheten som Trumps valkampanj fick det att låta. Även ”America First” kan rymma ett starkt samarbete med Europa.”, konstaterar Sakke.

Läs hela ledaren här.