Sakke Teerikoski skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 24 september skrev Sakke Teerikoski, student vid årets utrikesakademi, en gästledare om europaparlamentsvalet 2019 i SvD Säkerhetsrådet tillsammans med Hanna Waerland-Fager. Ledaren handlar om ”En handfull stora valfrågor står redan klara inför den kommande valrörelsen. Brexit, klimatet och migration kommer att dominera i valdebatter runtom i Europa.”

Läs ledaren här.