Sara Norrevik skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 2 oktober skrev Sara Norrevik, fellow vid Frivärld, i SvD Säkerhetsrådet om att Donald Trump är oberäknelig men konsekvent.

”Trump drar helt enkelt nytta av USA:s utrikespolitiska paradox; aldrig har ett land varit så engagerat runt om i världen – ekonomiskt, militärt, diplomatiskt – med en befolkning så ointresserad av vad som händer utanför landets gränser.” konstaterar Sara Norrevik i ledaren.

Läs ledaren här.