Södermanlands Nyheter skriver om Frivärld

Den 4 september publicerade SN en ledare om Kinas censurstrategi i Sverige. Artikeln är baserade på Patrik Oksanens rapport Kinas attacker för att tysta kritiker.

I demokratier är kritik mot makthavare en rättighet i det offentliga samtalet. Något det kinesiska kommunistpartiet inte tycks tåla. Idéernas globala kamp har börjat på allvar och vi kan inte låta Kina vinna.

Kina lägger stor kraft på att växa som global aktör, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt. Kritiken mot diktaturens brott mot mänskliga rättigheter, mot det som pågår i Hongkong, i Xinjiang-provinsen och i Tibet, är mycket besvärande för Peking. Som enpartistat, formad av kommunismen, odlar Kina en nolltolerans för kritik, framför allt mot dess ledare Xi Jinping. 

Läs hela artikeln här.