SR rapporterar: afghanska tolkar kan få asyl

Efter Frivärlds uppmärksammande av regeringens hantering av de afghanska tolkar som tjänstgjort åt de svenska trupperna i Afghanistan kan tolkarna nu komma att få en fristad i Sverige. Detta rapporterar Sveriges Radio den 17 juli.

Ett förslag på lösning har nu tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för Migrationsverket, Försvarsmakten och Utrikesdepartementet.

Läs och lyssna till SR:s nyhet här.