Stefan Fölster och Gunnar Hökmark skriver på DI debatt

”Den säkerhetspolitiska allians i form av Nato som under årtionden värnat Europas fred måste nu kompletteras med en bredare digitaliseringens allians som ger ökad säkerhet och samtidigt fungerar som hävstång för Europas förmåga att konkurrera inom framtidsteknologi. Enbart så kan världens största demokratier långsiktigt ha en kraft som kan stå emot diktaturer som Kina och andra auktoritära regimer.”

Det skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, och Stefan Fölster, docent i nationalekonomi, på DI debatt med anledning av Frivärlds nya rapport ”From digital protectionism to digital alliances”.

Läs hela artikeln här.

Ta del av rapporten här.