Stefan Fölster skriver i Smedjan

I sin essä Euron är en säkerhetsfråga för Sverige skriver Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, ”Därför är en stark europeisk centralbank ett avgörande europeiskt och svenskt säkerhetsintresse. Den blir ännu viktigare inför en EU-utvidgning. Åtminstone åtta länder, bland dessa Moldavien och Ukraina, riskerar att hamna i en rysk intressesfär ifall de inte ser en framkomlig väg mot medlemskap. Omvänt, om de kan utvecklas väl – så som andra nyblivna EU-länder har gjort – stärker de det fria Europa.”

Läs essän här.