Stefan Olsson gästar den politiska talradion

Stefan Olsson gästade nyligen Göran Pettersons, riksdagsledamot (M), politiska webradio. Han berättar om Frivärlds arbete och hur de vill stimulera fördjupning och breddning av information och analys på det utrikespolitiska området. Ett problem som Stefan lyfter fram är de svenska väljarnas generellt sett svaga intresse för utrikespolitik. Stefan menar att det är ett problem främst ur demokratisk synvinkel och lyfter fram några exempel på frågor där problematiken blivit tydlig. Vad beror ointresset på? Och vad går det att göra åt det?

Stefan Olsson om den (o)befintliga utrikespolitiska debatten