Stefan Olsson recenserar “Ett krig här och nu” i KKrva:s tidning

I senaste numret av Kungliga Krigsvetenskapsakademiens tidskrift recenserar Stefan Olsson, chef för Frivärld, Wilhelm Agrells bok Ett krig här och nu

Recensionen finns att läsa här (s 161).