Stefan Olsson skriver i SvD om försvarsbloggare

Den 22 december skriver Stefan Olsson en OD-ED i SvD om fenomenet försvarsbloggare efter att det antimilitaristiska nätverket Ofog avslöjat identiteten bakom pseudonymen Wiseman:

”Därmed får man tyvärr konstatera att Ofog genom att undanröja anonymitetsskyddet för Wiseman gjort sig till maktens nyttiga idiot. Man tror att man har skapat öppenhet, men serverar egentligen överheten Wisemans huvud på ett fat.”

Artikeln kan läsas här.