SvD om rapporten “Opposition och demokrati i Afrika”

Daniel Persson skriver på Svenska Dagbladets ledarblogg (3/4) om Emil Uddhammars rapport Opposition och demokrati i Afrika. Persson rekommenderar rapporten, och lyfter bland annat fram Uddhammars rekommendationer för ett hållbart utvecklingsarbete i Afrika.

Rapporten Opposition och demokrati i Afrika tar den politiska oppositionen som utgångspunkt i analysen av den demokratiska utvecklingen söder om Sahara. Författaren Emil Uddhammar undersöker vilket utrymme som finns för den politiska oppositionen i denna del av världen samt innebörden av denna institution för en fungerande demokrati. Ladda hem rapporten