SvD skriver om Patrik Oksanen

Den 2 september skrev SvD om Patrik Oksanens nya rapport Kinas attacker för att tysta kritiker. 

Uppdatering den 4 september:

Kinas ambassad skriver i ett mejl till SvD att rapporten grundlöst smutskastar ambassaden och på ett ”illvilligt vis förvränger vår rätt att uttrycka vår position och att presentera fakta”. Ambassaden menar att den kraftigt motsätter sig ”att använda pressfrihet för att rättfärdiga spridning av desinformation”.
Vidare påstår ambassaden att några få medier, forskare och politiker under senare år har fortsatt att ”fabricera och citera falska nyheter för att smutskasta Kina”. Avslutningsvis skriver ambassaden att den är mån om en dialog i ”vänskaplig, positiv och konstruktiv anda” med olika aktörer i det svenska samhället.

Läs hela artikeln här