SvD:s ledarblogg om Frivärlds undersökning

Den 30 juni bloggar Ivar Arpri på Svenska Dagbladets ledarblogg om Frivärlds  Natoopinionsundersökning.  Läs inlägget här.