Tolgfors i KU: Karlis Neretnieks forskningsresultat redovisade av Frivärld

I dag skriver bland andra DN att före detta försvarsminister Sten Tolgfors kallats till konstitutionsutskottet för att svara på frågor om styrning av Försvarsmakten. Peter Hultqvist (S), ordförande för försvarsutskottet, menar att Tolgfors lagt sig i Försvarsmaktens arbete på ett olämpligt sätt genom att – direkt eller indirekt – ha stoppat generalmajor Karlis Neretnieks från att föreläsa om den så kallade solidaritetsförklaringen som säger att Sverige inte skall vara passivt om länder i EU och Norden angrips.

Anledningen till att föreläsningen stoppades skall enligt anmälaren ha varit att Neretnieks forskningsresultat inte delades av Försvarsdepartementet. Tolgfors nekade till anklagelserna.

Karlis Neretnieks har ingående redovisat sina resultat i sitt kapitel i boken Till bröders hjälp, utgiven av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Resonemangen finns också redovisade i förkortad och mer lättillgänglig form i rapporten Svensk militär solidaritet kring Östersjön: Tre scenarier som publicerades av Frivärld i oktober 2011.