Ungernseminarium på SVT Forum

13 april deltog Frivärlds ordförande Mats Johansson i ett panelsamtal om utvecklingen i Ungern på Bertil Ohlininstitutet.

Frågor som hatbrott, pressfrihet och politiskt styrda myndigheter diskuterades av panelen, liksom hur svenska politiker bäst kan påverka sina ungerska kollegor. Vid Sidan av Mats Johansson medverkade Cecilia Wikström, Ervin Rosenberg och Annika Ström Melin i diskussionen som modererades av Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning.

Diskussionen går nu att se online på SVT Forum.

Vart är Ungern på väg?