UNT nämner Frivärld i en ledare om DDR

Den 8 december nämner Uppsalas Nya Tidning i en ledare Mats Johansson, chef för Frivärld, OP-ED om att man inte ska glömma det förflutna.

Läs ledaren här.