UNT rapporterar om det ändrade säkerhetspolitiska läget

Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Håkan Holmberg undrar om den svenska försvarskommittén klarar av att analysera den plötsliga förändringen av säkerhetsläget i norra och östra Europa. Publicerat i Upsala Nya Tidning den 4 maj.

Läs artikeln här.