UNT tar upp Frivälds halvdagskonferens

Den 10 november skriver Uppsala Nya Tidning en ledarartikel om Samuel Huntingtons tes om civilisationernas kamp.

Bland annat nämner artikeln Frivärlds halvdagskonferens på temat.

Läs artikeln i UNT här.