Viktor Lindquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 18 oktober skrev Viktor Lundquist en ledare på SvD:s ledarblogg Säkerhetsrådet. Ledaren diskuterar hur svensk beredskap mot informationspåverkan kan förbättras.

Viktor Lundquist konstaterar att ”En förbättrad förståelse för vad informationspåverkan är innebär per automatik bättre beredskap mot informationspåverkan.”.

Läs hela ledaren här.