Viktor Lundquist omnämns i SN

Den 25 november publicerade Södermanlands Nyheter en ledare om Arktis och hur maktspelarna i regionen tämligen ignorerar klimatförändringarna, en poäng som gjordes av Säkerhetsrådets biträdande redaktör Viktor Lundquist i artikeln Vem ska rädda Arktis?

Utvecklingen i Arktis får inte reduceras till enbart ett spelbräde för tung, krass säkerhetspolitik. Arktisområdets framtid är viktigare än så, för oss alla. Klimat och säkerhet hör ihop.

Läs hela artikeln här.