Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 12 mars skrev Viktor Lundquist i SvD Säkerhetsrådet om hur ny teknik underlättar spridande av desinformation.

Det kommer helt enkelt bli allt vanligare att klipp bortförklaras som deepfakes, fastän klippen i sig är autentiska. Det kommer bli en slags ”fake news 2.0”, där klipp som somliga inte tycker om eller inte anser borde spridas kan komma att bli avfärdade som deepfakes, skriver Viktor.

Läs hela artikeln här.