Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 9 april skrev Viktor Lundquist, projektledare för Frivärld, i SvD Säkerhetsrådet om hur Brexit kan leda till ett fördjupat Nato-samarbete,  Erdogans förlorade stöd i Turkiet och MSB:s nya helikopteravtal som ska göra att Sverige står bättre rustade mot skogsbränder.

Brexit är givetvis inte på något sätt något positivt, varken för EU eller Storbritannien, men optimisten kan åtminstone hoppas på att det kan leda till förbättrade transatlantiska relationer inom ramen för Nato, skriver Viktor.

Läs hela artikeln här.