Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 1 maj skrev Viktor Lundquist, projektledare för Frivärld, i SvD Säkerhetsrådet om varför Sverige inte bör underteckna eller tillträda FN-konventionen om förbud mot kärnvapen i dess nuvarande form.

Ett svenskt tillträde skulle inte påverka det globala kärnvapenläget, men skulle däremot slå hårt mot svensk försvarsförmåga, militära samarbete och säkerhetspolitiska läge. Det skulle skada relationerna till våra viktigaste allierade, och enbart framkalla jubel i Moskva, skriver Viktor.

Läs hela artikeln här.