Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 6 juni skrev Viktor Lundquist, projektledare för Frivärld, i SvD Säkerhetsrådet om Musts nya kampanj som syftar till att göra Försvarsmaktens medarbetare mer säkerhetsorienterade på internet och i sociala medier.

Må så vara att Försvarsmakten är en speciellt utsatt organisation där säkerhetsmedvetande blir än mer viktigt, men man kan på goda grunder hävda att de centrala punkterna och råden i kampanjen är något hela Sveriges befolkning bör ta till sig. Säkerhetsmedvetandet lär knappast vara bättre hos allmänheten, skriver Viktor.

Läs hela artikeln här.