Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 5 september skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om hur Fox News och Roger Ailes påverkan på amerikansk politik inte ska underskattas.

Fox News var även tidigt ute med att om inte rakt upp och ner ljuga, så åtminstone medvetet sprida tvivelaktiga uppgifter eller osäkra påståenden. Genom att kasta om korten för vad som är sant och falskt, exempelvis genom att ställa frågor kring fiktiva scenarion ”Har demokrat X samröre med terrorister?”, skapas en högst medveten, och felaktig, bild för tittarna, skriver Viktor.

Läs hela inlägget här.