Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 20 november skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om hur det har blivit mer vanligt med valpåverkan och cyberattacker.

Valpåverkan är av uppenbara skäl ett enormt problem för demokratiska samhällen. Oavsett om detta sker genom faktiska cyberattacker eller endast genom otillbörlig påverkan på medborgares möjlighet till fri informationsinhämtning så underminerar det hela det demokratiska systemet, skriver Viktor.

Läs hela inlägget här.