Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 3 december skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om hur kinesiska företag köper svenska bolag.

Tanklösa bolagsförsäljningar kan innebära både försämrad global konkurrenskraft och reducerad för innovationsförmåga, men kan i förlängningen också komma utgöra hot mot Sveriges nationella säkerhet, skriver Viktor.

Läs hela texten här.