Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 17 september skrev Viktor Lundquist, verksamhetssamordnare för Frivärld, en ledare i SvD Säkerhetsrådet ett fortsatt sökande efter kvarlevorna till de i besättningen från den nedskjutna DC-3an som ännu inte återfunnits. ”De anhöriga understryker att i det fall att några kvarlevor inte hittas förändras inte deras situation. Men en lyckad sökoperation skulle kunna innebära slutet på det 60 år långa trauma som de anhöriga genomlevt.”

Läs ledaren här.