Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 27 oktober skrev Viktor Lundquist, Frivärlds verksamhetssamordnare, en ledare på Svenska Dagbladets ledarsida Säkerhtsrådet. Ledaren gällde de utmaningar för världens liberala demokratier, bombhot och Brexit som framkommit i medieflödet.

Läs ledaren här.