Boklansering: Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön

I mer än två decennier har Östersjöområdet varit känt som en mönsterregion. Välfungerande ekonomier, ett innovationsrikt klimat med framförallt fred och stabilitet har varit kännetecken för regionen i dess helhet.

Så kom våren 2014. I sviterna av Rysslands annektering av Krim och kriget i östra Ukraina gick Östersjöregionen från att vara skolboksexemplet över fred och framgång till att associeras med militär upptrappning och ökad oro. I dag kretsar diskussionen om europeisk och amerikansk säkerhet till stor del kring hur Norden och Baltikum kan försvaras.

Hur gick Östersjön från att vara ”Fredens hav” till att hamna överst på den transatlantiska säkerhetsagendan? Vilken dynamik ligger bakom det försämrade säkerhetsläget och hur kan länderna i regionen, USA och Nato agera för att situationen ska förbättras? Detta är några av frågorna som Katarina Tracz behandlar i sin nya bok.

Välkomna till lansering av boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön av Katarina Tracz hos Frivärld den 10 juni. 

Mer info och anmäla här.