Frivärld arrangerade ett samtal om euron och dess roll för svensk säkerhet

Frivärld arrangerade idag ett samtal för att lansera rapporten ”Euron – en fråga om svensk säkerhet”. Under samtalet diskuterade deltagarna hur en stark europeisk centralbank och införandet av euron kan främja svenska och europeiska säkerhetsintressen.

I samtalet deltog Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, som presenterade sin nya rapport och Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld.

Rapporten finns här: https://frivarld.se/rapporter/euron-en-fraga-om-svensk-sakerhet/