Frivärld publicerar engelsk översättning av ”Syrien och Sverige – En avlägsen konflikt med allvarliga konsekvenser på hemmaplan”

I december 2014 publicerades Frivärld en rapport av Karl Lallerstedt, ”Syrien och Sverige – En avlägsen konflikt med allvarliga konsekvenser på hemmaplan”, som sammanfattar de ekonomiska drivkrafterna bakom konflikten i Syrien och hur de påverkar Sverige. Nu har rapporten uppdaterats och översatts till engelska, och finns att ladda ned här.