Frivärld remissyttrande om ny myndighet för psykologiskt försvar

Sverige ska få en ny myndighet för psykologiskt försvar. I ett remissyttrande till regeringen pekar Frivärld på några viktiga punkter för den myndigheten; som stödet för den fria opinionsbildningen och de personer vars röster idag hotas av främmande makt. 

Frivärld har uppmärksammat detta hot på olika sätt, bland annat nu senast i rapporten ”Kinas attacker för att tysta kritiker”, från september 2020,

I yttrandet lyfter Frivärld att myndigheten bör få i uppdrag att offentligt årligen redovisa alla öppna identifierade försök till otillbörlig påverkan på den svenska demokratin, där också aktörer pekas ut. Detta för att bygga motståndskraft och avskräcka länder från inblandning i svenska förhållanden.

Den nya myndigheten ska börja sin verksamhet den 1/1 2022, vilket är alldeles för sent för att kunna leverera full effekt på ett psykologiskt försvar till valet. Därför efterlyser Frivärld medel i vårändringsbudgeten så att myndigheten kan börja sitt uppdrag redan vid halvårsskiftet nästa år.

Utredningens förslag om inriktningsrätt för signalspaning för myndigheten välkomnas. Signalspaningen kan vara direkt avgörande för att hinna förebygga en påverkansoperation, som gör att försvaret kan ordnas innan angreppet börjar märkas. Ofta är tidsfaktorn kritisk i att minska effekterna av påverkan. Frivärld betonar också vikten av ett nationellt råd för att samordna det psykologiska försvaret liksom att myndigheten förlägs i Stockholm nära det centrala beslutsfattandet.

Läs hela Frivärlds yttrande här.

Remissyttranden från utpekade remissinstanser liksom hela utredningen kan läsas på regeringens hemsida