Kinas attacker för att tysta kritiker

Av Patrik Oksanen
Publicerad 2 september, 2020

Det kinesiska kommunistpartiet har slagit in på en långsiktig global strategi att kväsa yttrandefriheten. Runt om i väst attackeras debattörer och kritiker av regimen med syftet att tvingas till tystnad. Det handlar om att trycka tillbaka de röster som står upp för mänskliga rättigheter i områden kontrollerade av Kina, röster vilka ses som ett hot mot kommunistpartiets maktinnehav och strävanden.

Den kinesiska ambassaden i Stockholm har varit påfallande aktiv i sina attacker mot svenska debattörer. Det känsligaste ämnet för Kinas ambassad är mänskliga rättigheter, i kombination med vad som händer i Hongkong, Xinjiang och Tibet. Den överlägset mest attackerade personen är den fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.

Detta är några av slutsatserna i den nya rapporten ”Kinas attacker för att tysta kritiker” Frivärld. Rapportförfattaren Patrik Oksanen analyserar den kinesiska ambassaden i Stockholms attacker mot det offentliga samtalet i Sverige. Rapporten tar upp vad som om föranleder attackerna samt hur de kombineras med andra påverkansmetoder från kinesiskt håll.

Se det digitala rapportseminariet här. De medverkande var Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, Jojje Olsson, journalist på inbeijing.se, Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz.

Patrik Oksanen är resident senior fellow vid Frivärld och ansvarig för CIDA. Patrik är verksam som frilansjournalist och föreläsare, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.