Panelsamtal: Reformer för framtidens Europa

Europaprojektet hotas av den nationalistiska populism som just nu sveper över kontinenten. Samtidigt råder en omfattande tillväxt- och innovationskris, något som ytterligare förvärrats av pandemin. För att bemöta utmaningarna behövs optimistiska alternativ och reformer som ger medborgarna framtidstron tillbaka, både när det kommer till ekonomisk utveckling och demokratisk stabilitet. 

För att diskutera konkreta reformer för framtidens Europa bjöd Frivärld in till ett panelsamtal. Diskussionen tog avstamp i rapporterna ”Detta vill vi med EU” av Stefan Fölster och ”Så blir Europa mer innovativt och entreprenöriellt” av Magnus Henrekson och Niklas Elert.

Rapporterna är de första inom ramen för Frivärlds nya projekt “Europa Nu”. Framöver kommer fler rapporter att släppas för att ytterligare bidra till diskussion om den konkreta politik som Europa behöver.

– Projektet handlar om att se till att Europadebatten handlar mer om vad vi vill uppnå och vilka resultat vi behöver nå, istället för det ständiga tyckandet om EU generellt. Att diskutera vilken faktiskt politik som behöver föras på europeisk nivå, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i panelsamtalet.

Magnus Henrekson berättade om sin rapport, skriven tillsammans med Niklas Elert, som presenterar flera reformförslag inom sex breda policyområden. Reformerna kan bidra till att göra unionen mer innovativ och ekonomiskt konkurrenskraftig.

Just nu är det för mycket fokus på forskning och för lite fokus på implementeringen av innovation, menar Henrekson.

– Ibland när man lyssnar på vissa politiker kan man tro att ett land blir rikt av forskning, men så är det inte. Ett land blir rikt på att tillämpa kunskaper kommersiellt på ett effektivt sätt, vilket är den poäng som vi försöker ro hem i vår rapport, säger Henrekson.

Även Stefan Fölster är inne på ett närliggande tema i sin rapport. Han menar att EU behövas präglas av ett större resultatfokus och presenterar sju förslag som fokuserar på EU:s kärnområden: ekonomisk tillväxt och demokrati.

Fölster utgår från Jean-Claude Junkers framtidsvision ”doing less more efficiently”, att göra färre saker men bättre.

– Nu är det ohyggligt viktigt att hela EU och att alla medlemsländer fungerar bra. EU är idag skyltfönstret för demokrati och rättstatlighet. Ju sämre EU levererar, desto färre folk i världen kommer vara intresserade av mer demokrati.

Rapporten innehåller bland annat förslag på en övergripande princip att enbart betala medlemsländerna för resultat och att upprätta en ordning för att hindra odemokratiska länder från att ta kontrollen över EU.

– Med relativt få ändring skulle dessa förslag kunna få en omvälvande effekt som levererar mycket bättre resultat, och samtidigt inte utmanar olika grupper.

Panelsamtalet sändes live på Frivärlds Facebooksida tisdagen den 9 mars kl. 15.15.

Se sändningen i efterhand här.

Medverkande:

Stefan Fölster, författare och docent i nationalekonomi

Magnus Henrekson, fil. dr. i nationalekonomi

Katarina Areskoug Mascarenhas, f.d. chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld

Katarina Tracz, chef Frivärld