Ny antologi: Säkerhetspolitik för en ny regering

Den 9 januari lanserade Frivärld antologin Säkerhetspolitik för en ny regering. Antologin publiceras i en tid som präglas av inrikespolitisk turbulens, och medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan. Omvärldsutvecklingen har emellertid inte tagit hänsyn till Sveriges interna problem: Den säkerhetspolitiska situationen i östersjöområdet är fortsatt farlig, vilket kräver agerande från politiskt håll.

I Säkerhetspolitik för en ny regering behandlas avgörande och aktuella säkerhetspolitiska frågeställningar samt hur politiska beslut – eller avsaknaden av dem – påverkar utvecklingen i Sveriges närområde. Utöver kunskap och analys utgör texterna i antologin en viktig påminnelse om hur säkerhetssituationen i vårt närområde fortsätter att utvecklas i fel riktning. Medverkar i antologin gör Annika Nordgren Christensen, Oscar Jonsson, Karlis Neretnieks och Charly Salonius-Pasternak. Frivärlds chef Katarina Tracz är redaktör.

Antologin lanserades under ett fullsatt seminarium hos Frivärld. Under lanseringen diskuterade författarna innehåll i respektive kapitel samt vilka säkerhetspolitiska utmaningar som väntar Sverige. Lanseringen livesändes och kan ses i efterhand här.

Läs mer om antologin och beställ den här.