Ny antologi: Stronger Together

I antologin Stronger Together – Sweden and Finland on the Road Toward NATO”, utgiven i samarbete mellan tankesmedjan Frivärld och Konrad Adenauer Stiftung, utforskas hur medlemskapet kommer att påverka Finland, Sverige och Nato.

I kapitlen behandlas frågor som hur Finland och Sverige kan bidra till Nato militärt, vilken specialisering länderna kan komma att få inom alliansen, slutsatser som kan dras av tidigare utvidgningar, hur Finland och Sverige kommer att se på Natos kärnvapenavskräckning och hur de båda länderna kan bidra till Nato när det gäller hybridhot.

Läs mer om boken och köp den här.