Ny briefing: Krig i fredens namn? Olika typer av humanitära interventioner

I samband med militära kriser uppstår ofta en debatt om världssamfundet bör ingripa. Debatterna är ytliga och därför missvisande om vad en humanitär intervention är. En humanitär intervention kan se ut på flera olika sätt och ha olika syften. Ytterst sällan handlar en intervention om att försöka ”bomba fram demokrati”.

Briefingen Krig i fredens namn? Olika typer av humanitära interventioner av Rebecca Hjelm visar att det finns en större bredd bland interventioner än vad debatten först kan ge sken av – det finns åtminstone fyra olika interventionsstrategier. Briefingen sammanfattar också diskussionen om vad som gör vissa interventioner mer framgångsrika än andra.

Briefingen kan laddas ned här.