Krig i fredens namn? Olika typer av humanitära interventioner

Publicerad 31 oktober, 2014
ISBN: 978-91-87709-61-6
10 sidor

I samband med militära kriser uppstår ofta en debatt om världssamfundet bör ingripa. Debatterna är ytliga och därför missvisande om vad en humanitär intervention är. En humanitär intervention kan se ut på flera olika sätt och ha olika syften. Ytterst sällan handlar en intervention om att försöka ”bomba fram demokrati”.

Briefingen Krig i fredens namn? Humanitära interventioner av Rebecca Hjelm visar att det finns en större bredd bland interventioner än vad debatten först kan ge sken av – det finns åtminstone fyra olika interventionsstrategier. Briefingen sammanfattar också diskussionen om vad som gör vissa interventioner mer framgångsrika än andra.

Interventioner handlar inte bara om att ”bomba”. Även om regelrätt krigsföring är den interventionsstrategi som skapar flest rubriker kan interventioner också handla om att förse nödställa med mat och mediciner. Det är en brist i den allmänna debatten att politiker och debattörer sällan diskuterar olika former av interventioner, säger Rebecca Hjelm.

CV-bild-3Rebecca Hjelm har en masterexamen i Freds-och konfliktkunskap från Uppsala universitet.